Din orchestrațiile realizate pentru concertul din 20 decembrie 2018, Bucuria Crăciunului:
From 2018, December 20th, Chrismas Joy, concert arrangements:

Bună sara, gazdă-aleasă / Good evening, noble people

Partitura genenerală / Full Score – pdf
Material Orchestra – zip

Mândru-i cerul / Beautiful is the sky

Partitura genenerală / Full Score – pdf
Material Orchestra – zip

Primenește-ți, gazdă, casa / Take care of your house

Partitura genenerală / Full Score – pdf
Material Orchestra – zip