Absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Silviu Deaconescu a pus încă din 2007 umărul şi mintea la construcţia Filarmonicii Piteşti, ca dirijor al corului simfonic şi consultant artistic al acestei instituţii, paricipând în organizarea și planificarea atentă a evenimentelor artistice.

Pe lângă activitatea pe care o desfășoară în cadrul Filarmonicii Piteşti, Silviu Deaconescu este şi dirijorul Coralei bărbăteşti D.G. Kiriac din Piteşti, promovând cu tenacitate arta corală. În decembrie 2018 a absolvit cursurile de master în dirijat de orchestră, la clasa maestrului Petru Andriesei.


A graduate of the National University of Music in Bucharest, Silviu Deaconescu has been involved in buliding the Pitești Philharmonic since 2007, as conductor of the symphonic choir and artistic consultant of this institution, participating in the organization and careful planning of artistic events.

In addition to his work in the Pitesti Philharmonic, Silviu Deaconescu is also the conductor of the D.G. Kiriac Male Choir in Pitesti, tenaciously promoting the choral art. In December 2018, he graduated from the master’s course in orchestral conducting, under the class of Petru Andriesei.


Absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Silviu Deaconescu, din 2007, a contribuit la construcția Filarmonicii Pitești, fiind dirijor al corului simfonic și consultant artistic, programând și organizând evenimente artistice, redactând programe de sală, stabilind repertorii. Pe lângă activitatea desfăşurată la Filarmonica Piteşti, Silviu Deaconescu este şi dirijor al Coralei bărbăteşti D.G. Kiriac din Piteşti, promovând cu tenacitate arta corală.

În 2018, a absolvit cursurile de master în Dirijat orchestră la clasa maestrului Petru Andriesei. La Filarmonica Pitești a dirijat concerte educative, concerte simfonice, vocal-simfonice, concertul de închidere al stagiunii 2012-2013, sau concertul de Crăciun de anul trecut, alături de Corul Arhiepiscopiei și orchestra Filarmonicii Pitești. (octombrie 2019)


A graduate of the National University of Music in Bucharest, Silviu Deaconescu, since 2007, has contributed to the construction of the Pitești Philharmonic, being conductor of the symphonic choir and artistic consultant, programming and organizing artistic events, writing programs, establishing repertoires. In addition to his work at the Pitesti Philharmonic, Silviu Deaconescu is also the conductor of the D.G. Kiriac Male Choir in Pitesti, tenaciously promoting the choral art.

In 2018, he graduated from the Master’s degree course in Orchestral Conducting at the class of Petru Andriesei. At the Pitesti Philharmonic he conducted educational concerts, symphonic concerts, vocal-symphonic concerts, the closing concert of the 2012-2013 season, or last year’s Christmas concert with the Archdiocesan Choir and the Pitesti Philharmonic Orchestra. (october 2019)